th

فرآیند تامین مواد اولیه

پس از تکمیل فرآیندهای عضویت، با معرفی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تایید شرکت بورس کالا از ابتدای ماه مورد نظر با قرار گرفتن سهمیه خرید متقاضی فرآیند خرید مواد اولیه به شرح زیر از طریق تعاونی انجام می شود:

  • ارسال درخواست خرید توسط متقاضی در روزهای عرضه از طریق راههای ارتباطی به تعاونی
  • انجام عملیات خرید از بورس کالا توسط تعاونی
  • ارسال پیش فاکتور فروش در روزهای کاری بعد از عرضه توسط تعاونی
  • تسویه مبلغ پیش فاکتور فروش طی 3 روز کاری پس از انجام معامله توسط خریدار
  • اخذ حواله های خرید توسط تعاونی و اعلام بار به شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد با تعاونی
  • حمل سفارشات خرید توسط شرکت های حمل و نقل طرف قرار داد با تعاونی به نشانی کارخانه خریدار
  • صدور فاکتور فروش اولیه و ارسال آن به خریدار
  • درج صورتحساب نهایی فروش در سامانه ثامن پس از ارائه صورتحساب خریدار شرکت های پتروشیمی
  • بررسی و تایید صورتحساب فروش توسط خریدار در سامانه ثامن و چاپ صورتحساب دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سامانه مزبور