bm9

توانمند سازی اعضا

تعاونی پی وی سی ایرانیان در راستای ارتقاء مستمر سطح کیفی و تنوع بخشی به خدمات خود اقدام به تدوین برنامه های عملیاتی در زمینه بازاریابی محصولات و خدمات اعضاء در بازارهای داخلی و صادراتی کرده که این امر ضمن حفظ توان تولید و اشتغال پایدار کارخانجات منجر به توسعه فعالیت های اعضاء می شود.


سایر برنامه های تعاونی در جهت توانمندسازی اعضاء به شرح زیر است:

  • برگزاری نشست های تخصصی در حوزه های مرتبط با کسب و کار
  • ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف
  • برگزاری دوره های آموزشی
  • ارائه خدمات بازرسی کالا در مبداء
  • معرفی نیروهای انسانی متخصص